Malé Mimikry

Malé Mimikry vznikli ako nevyhnutnosť vychovávať si už pripravených tanečníkov. Pod týmto názvom sa začali prezentovať deti v roku 2006. Trénovala ich Janka Pospíšilová a Lucia Kováčová, neskôr Katarína Bieliková. Pred oslavami 40. výročia založenia súboru sa Malé Mimikry obnovili a fungujú od 2017 pod vedením Margity Hrabovskej a Kataríny Bielikovej. V roku 2021 vznikla ešte skupina menších detí Mini Mimikry kde cvičia deti od 7 rokov. Teší nás, že záujem o tanec detí je veľký. V repertoári majú Malé i Mini Mimikry veselé detské tance ale aj scénické choreografie. Svojimi tancami deti obohatili podujatia v ZŠsMŠ Bojnice, na Bojnických jarmokoch a podujatiach, ktoré organizuje CVČ Bojnice.