Vitajte

Vážení priaznivci,

aj v tomto roku môžete naše aktivity podporiť poukázaním 2 % dane z Vášho príjmu za rok 2017 nášmu tanečnému súboru.

Vami určený podiel poukážte občianskemu združeniu K-2000, ktoré je registrovaným prijímateľom  2% dane z príjmu a na základe vzájomnej dohody uvoľní  tento podiel Vami vybranému subjektu (TANEČNÝ SÚBOR MIMIKRY BOJNICE )

Údaje o občianskom združení K-2000 na účely poukázania 2%:

Názov: K-2000

Sídlo: Ul. Fraňa Madvu 11, 971 01 Prievidza

Právna forma: občianske združenie

IČO: 36120537

Aby sme mohli Vami určený podiel použiť v prospech  kultúrneho subjektu, ktorý chcete podporiť, pošlite nám o tom informáciu prostredníctvom priloženej návratky.

V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

N Á V R A T K A o poukázaní 2% (3%) podielu dane z príjmov za rok 2017

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

VĎAKA ZA VAŠU PODPORU!